Eksempler på indledende rapporter, papirer, afhandlinger og mere (FULD)

Eksempel på forord til fuld rapport

Eksempler på indledende rapporter, hvad enten det er praktiske arbejdsrapporter, studierejser eller eksempler på introduktioner til papirer, specialer og specialer vil blive forklaret i denne artikel.

Forordet er en side, der indeholder forfatterens ord efter færdiggørelsen af ​​skrivningen af ​​det papir, der er lavet, hvad enten det drejer sig om taknemmelighed, taknemmelighed, formålet og fordelene ved at skrive såvel som konstruktiv kritik og forslag.

Ikke kun det, normalt indeholder forordet en forklaring af sætningen og forventningerne relateret til temaet og indholdet i et papir skrevet af forfatteren selv.

Forordets struktur

Eksemplet på et forord har en struktur, som du har brug for at kende, nemlig:

 • Åbning
 • Indhold
 • Lukker

Åbning

Åbningsafsnittet i forordet indeholder forfatterens taknemmelighed eller færdiggørelsen af ​​redaktionsteamet på skrivningen.

I verden indeholder denne åbning normalt en tak til Gud den Almægtige, og den er selvfølgelig tilpasset hver religion.

Derefter efter at have takket, normalt efterfulgt af tak til dem, der har hjulpet med at færdiggøre denne rapportskrivning.

Indhold

I dette afsnit skrives en beskrivelse af indholdet af det papir, du skriver. Normalt begynder det med at nævne værkets titel og forklarer derefter lidt om diskussionen og hvordan forfatteren skrev indholdet af papiret / rapporten.

Så meget som muligt skal du ikke være for detaljeret med at skrive indholdet af dette afsnit, fordi det kun vil gøre din introduktion for lang. Det er nok at forklare lidt om indholdet af dit papir, så læserne får et lille overblik over det papir / den rapport, du laver.

Lukker

Det afsluttende afsnit indeholder undskyldninger og håb fra forfatteren.

Denne undskyldning er mere interesseret i læseren, hvis nogle af dine skriftlige arbejdsfejl opdages senere. For selvfølgelig vil det ikke være perfekt at skrive nogen, og det har selvfølgelig mangler.

Eksempel på forord til historiepapirer

Vi takker tilstedeværelsen af ​​den Almægtige Gud. Hvem har skænket sin vejledning og givet os muligheden for at udfylde denne PKL-rapport (Job Training), som vi lavede.

Denne rapport blev udarbejdet for at opfylde et af kravene til at gennemføre PKL (jobtræning) for studerende fra Det Økonomiske Fakultet, Padjajaran University, Bandung.

Denne arbejdspraksis er et forsøg på at etablere et godt samarbejde i den økonomiske sektor i middelklassen ved at kende et årsregnskab for et selskab i Bandung. Og vi håber, at dette praktiske arbejde vil give mange fordele for os studerende såvel som for læsere.

Ved denne lejlighed vil forfatteren gerne takke parterne relateret til gadesælgere. som har ydet moralsk støtte. Og også vejledning om os. Vi adresserer disse takket være:

1. hr. Dr. Dani Rutiandi M. Si, som formand for STIE.

2. Mr. Dian Rahman SE som tilsynsførende

3. Fru Marnie Lestari, som har guidet forfatteren, mens hun forsker i PT Sinar Cempaka

4. Medarbejdere og personale på vagt hos PT Sinar Cempaka

5. Vores forældre og venner, der støtter gadesælgerprocessen, indtil den er færdig.

Sammensætningen af ​​denne PKL-rapport er lavet så godt som muligt, men der er naturligvis stadig mange mangler. Derfor, hvis der er nogen kritik eller antydninger af konstruktiv karakter for forfatteren, vil forfatteren med glæde acceptere det.

Bandung, 9. februar 2020

Forfatter

Eksempel på indledende papir 1

Eksempel på et forord til et papir

Eksempel på forord Besøg industrirapport

Alhamdulillah, vi udtrykker vores taknemmelighed over for tilstedeværelsen af ​​Allah SWT. Så forfatteren har afsluttet rapporten om det industrielle besøg hos PT Yakult Persada til tiden.

Et af forfatterens mål med at skrive denne industrielle besøgsrapport er som dokumentation og også en form for evaluering af industrielle besøgsaktiviteter. Rapporten, som forfatteren laver, er baseret på gyldige data, der er indsamlet på forskellige måder.

Forfatteren vil gerne takke flere parter, der støttede processen med at færdiggøre denne rapport. Det er :

1. Marjinan Saprudin S. Pd, M. Pd, som rektor for SMKN 13 Bandung, der har tilladt forfatteren at foretage industrielle besøg.

2. Lærer, SMKN 13, som har guidet forfatteren under besøget.

3. Forfatterens forældre er de vigtigste tilhængere af alle de aktiviteter, som forfatteren udfører.

Læs også: Hvad betyder Wish You All the Best? Kort og klar forklaring

Forfatteren er opmærksom på manglerne ved udarbejdelsen af ​​denne aktivitetsrapport om industrielt besøg. men forfatterne håber stadig, at denne rapport vil være til gavn for læserne. Af hensyn til forfatterens fremskridt forventer forfatteren også input i form af kritik eller nyttige forslag. Tak skal du have.

Bandung, 8. januar 2020

Forfatter

Eksempel på en kort introduktion

Eksempel på en kort introduktion

Eksempel på introduktion til praktikrapporten

Vi takker og velsigner Allah SWT for hans rigelige barmhjertighed. Til afslutningen af ​​praktikopholdet hos PT. Mandiri Bank World Bandung filial.

Denne rapport er udarbejdet til at opfylde kravene til erhvervsmæssige praksiskurser i økonomifakultetet for World University Accounting Department. Formålet med at udarbejde denne lærepladsrapport er at rapportere alt, hvad der har at gøre med arbejdslivet i PT. Mandiri Bank World Bandung filial.

Under udarbejdelsen af ​​denne lærlingsrapport kan den naturligvis ikke adskilles fra retning og vejledning fra forskellige parter. Så forfatteren vil gerne respektere og takke alle dem, der har hjulpet. Blandt de involverede parter er følgende:

1. Alle undervisere er forfattere ved Det Økonomiske Fakultet, der har givet en masse information.

2. Mr. Dadang Nurzaman som formand for PT Mandiri Bank World.

3. Medarbejdere og medarbejdere i PT Mandiri Bankk World, som oprigtigt vejledte forfatteren under forfatterens praktikophold i virksomheden.

4. Forfatterens forældre og venner takker dig meget for din støtte.

På grund af venlighed fra alle parter, som forfatteren har nævnt, kan forfatteren udfylde denne praktikrapport så godt som muligt. Denne praktikrapport er langt fra perfekt, men forfatteren prøver sit bedste. Endnu en gang tak. Forhåbentlig er denne rapport nyttig for os alle.

Bandung, den 22. december 2019

Forfatter

Eksempel på introduktion til fysikrapport

Ros tilstedeværelsen af ​​Allah SWT, der indtil nu stadig giver os begunstigelser af tro og sundhed, så jeg fik denne ekstraordinære mulighed, nemlig muligheden for at færdiggøre den eksperimentelle rapport med titlen "Brug af væskelov i landbrugsvandingssystemer" i en rettidigt.

Salawat og hilsener glemmer ikke altid at give til vores herre over profeten Gung, nemlig profeten Muhammad SAW, som har leveret Allah SWT's udnævnelse til os alle, hvilket er den mest korrekte indikator, nemlig den perfekte islamiske sharia og er den eneste største gave til os. hele universet.

Udarbejdelsen af ​​denne eksperimentelle rapport har til formål at finde den rigtige formel, der er nødvendig for nutidens moderne vandsystemer og finde ud af, hvilke faktorer der påvirker det moderne vandingssystem, så det kan maksimeres senere.

Under gennemførelsen af ​​dette eksperiment er der selvfølgelig mange forhindringer, som forfatteren har følt, derfor er vi taknemmelige over for flere parter, især vores fysikklærer, der har hjulpet med at pleje og støtte os i at overvinde nogle af de forhindringer, vi har.

Derudover er vi også opmærksomme på, at der i vores eksperimentelle rapport er mange mangler og langt fra perfekte. Derfor ser vi virkelig frem til kritik og forslag, så vi kan revidere dem og skrive dem næste gang, for endnu engang indser vi, at intet er perfekt uden konstruktive forslag. Og forhåbentlig kan denne prøverapport give fordele.

Kediri, 18. maj 2018

Kompilator

Eksempel på forord til studieturrapport

Ros og pris vores taknemmelighed, vi beder altid om tilstedeværelsen af ​​Allah SWT, som har givet alle sine favoriserer og gaver til os alle, så studieturrapporten med temaet Pesona Indah Lombok Island kan afsluttes i henhold til den planlagte og målrettede tid .

Rapporten om denne korte og enkle studietur blev bevidst udarbejdet for at udføre opgaven med verdenssprogsundervisningen af ​​vores lærer ved navn fru Siti Sofiyah, M.Hum. Rapporten om studieturen ville naturligvis ikke være afsluttet uden hjælp fra forskellige parter. Derfor vil vi gerne udtrykke vores dybeste taknemmelighed over for:

 1. Allah SWT har givet os sin magt og velsignelser, startende fra serien af ​​studieture til udarbejdelsen af ​​denne rapport, indtil den er færdig.
 2. Mr. Suherman var engang rektor for SMA Negeri 5 Kediri, der har opmuntret og støttet vores studietur.
 3. Alle gymnasielærere, der ledsager og leverer viden til os, så vi kan forstå, hvad der er tilladt og hvad der ikke må.
 4. Begge forældre, der altid beder og støtter deres børn både moralsk og materielt, så deres børn kan få den bedste uddannelse.
 5. Alle venner fra SMA Negeri 5 Kediri såvel som alle andre parter, vi kan bestemt ikke nævne en efter en, der også støttede os og gav os motivation og støtte.
Læs også: Demokrati: Definition, historie og typer [FULD]

Naturligvis er der ingen elfenben, der ikke er revnet. Ligeledes med vores studierejserapport. Med fylde indser forfatterne, at denne rapport stadig er meget langt fra perfektion, selvom den er gjort af mange mennesker. Derfor håber vi inderligt på alle former for kritik og nyttige forslag, og selvfølgelig vil vi med glæde acceptere det. På den måde vil det være en værdifuld lektion for os at kunne skrive bedre rapporter i fremtiden.

Forhåbentlig kan denne studierejserapport være til gavn for alle læsere og kan hjælpe med at forbedre verdensnationens værdighed.

Lombok, 13. juni 2018

Gruppe 5

Eksempel på forord til KKN-rapporten

Pris til taknemmelighed, forhåbentlig tilstedeværelsen af ​​Allah SWT, som altid giver os alle hans åndelige og vejledning, så KKN-aktiviteterne (Real Work Lecture) og udarbejdelsen af ​​rapporten kan køre problemfrit uden nogen som helst hindring. Med hans hjælp kan denne rapport udfyldes til tiden.

Vi byder hilsen til profeten Muhammad SAW, der har leveret det bedste forbillede for sit folk, så han kan efterligne sin vedholdenhed og oprigtighed i kampene.

Ved denne lejlighed glemmer vi ikke at takke alle dem, der har hjulpet succesen med samfundstjenesteprogrammet og skrivningen af ​​rapporten, herunder:

 1. Dr. H Syamsuddin, M.Ag som rektor for Merdeka University Surabaya.
 2. Dr. H. Ahmad Baidowi som dekan for fakultetet for Tarbiyah og læreruddannelse
 3. Dr. Suheiri som leder af afdelingen for matematikuddannelse, der har ydet støtte til os hele denne tid
 4. Mr. Ahmadi, M. Pd engang KKN Group 4 supervisor
 5. Sukamaju landsbyboere, der deltager aktivt i alle vores dagsordener.
 6. Hele Sukamaju desai-regeringen vejleder os.
 7. Alle parter, der har hjulpet succesen med KKN-dagsordenen 2018 indtil udarbejdelsen af ​​denne KKN-rapport

Alle KKN-aktivitetsrapporter er udarbejdet på baggrund af, hvad vi har gjort i KKN-perioden i Sukamaju Village i 50 dage. Denne rigtige arbejdsforelæsning er en del af implementeringen af ​​Tri Darma Perguruan Tinggi. Denne aktivitet er et af kandidatuddannelseskravene til studerende, dette er bestemt af akademikerne og skal følges af alle studerende.

Ved udarbejdelsen og designet af denne rapport er vi fuldt ud klar over, at denne rapport har mange mangler. Derfor ser vi frem til forskellige former for konstruktiv kritik og forslag. Forhåbentlig er denne rapport særlig nyttig for læsere.

Surabaya, 12. juni 2018

Eksempel på forskningsrapport om forord

Ros forfatterne til den Almægtige Gud for hans rigelige barmhjertighed ved udarbejdelsen af ​​denne forskningsrapport. Denne forskningsrapport er et obligatorisk krav i udførelsen af ​​kursusopgaver.

Der er stolthed, hvis denne forskningsaktivitet kan gennemføres med gode resultater. Med forfatterens begrænsninger i forskning, er der et stort antal forhindringer, som forfatterne støder på i marken. Og hvis denne forskning kan gennemføres i sidste ende, vil det være på grund af hjælp og støtte fra mange nærtstående parter.

For det vil forfatterne gerne takke alle dem, der har hjulpet. Blandt dem:

1. Dr. Baidan Mukmin som en vejleder, der har brugt meget tid på at vejlede forfattere.

2. Hr. Gilang Karta som vejleder under denne forskningsaktivitet.

3. Forældre, der til enhver tid er støttende og opmuntrende.

Der er intet, jeg kan give forfatteren andet end bøn og oprigtig taknemmelighed til tilhængerne. Men glem ikke at også bruge nyttige input såsom forslag eller kritik fra læsere, som forventes af forfatteren. Forfatterne håber inderligt, at denne forskningsrapport vil være til stor nytte for enhver, der læser og tilføjer viden til os alle.

Bandung, 15. april 2017

Forfatter


Kilde: Wikipedia | TheGorbalsla | Titikdua.net

5 / 5 ( 1 stemme)

Seneste indlæg

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found