11 Eksempler på baggrund for forslag, rapporter, afhandlinger, papirer

Eksempel på baggrund af forslag

Eksempler på baggrunden for dette forslag består af baggrunden for forslaget, rapporten, specialet og papiret. Præsenteret med fremgangsmåden til fremstilling og en komplet forklaring.


Generelt har et videnskabeligt arbejde en skrivestruktur, der adskiller sig fra andre skriftlige værker. En af de kendetegnende dele er baggrunden.

Baggrundssektionen er en samling med flere emner, der fortæller om, hvad der ligger bag forfatteren til at skrive værket.

Bortset fra det er baggrunden ofte også inkluderet i vigtige dokumenter såsom aktivitetsforslag. Derfor vil vi diskutere, hvordan man korrekt og korrekt skriver en baggrund.

Eksempel på baggrund af forslag

Definition af baggrund

"Baggrunden er noget, der ligger til grund for det, som forfatteren vil formidle i et værk."

Generelt placeres baggrunden i begyndelsen af ​​et videnskabeligt arbejde. Dette er, så læserne først kan forstå den indledende beskrivelse af forfatterens hensigt og formål.

Udfyld baggrunden

Baggrunden foregår normalt med miljøproblemer, så forfatteren i det afsluttende afsnit forklarer løsninger på disse problemer.

I det store og hele indeholder baggrunden følgende tre ting:

  1. Faktiske forhold, hvor forfatteren fortæller den situation, der er et problem og skal løses.
  2. Ideelle forhold eller betingelser, som forfatteren ønsker.
  3. Løsning i form af en kort forklaring af problemløsning ifølge forfatteren.

Tips til oprettelse af en baggrund

Eksempel på baggrund af forslag

Efter at have læst forklaringen ovenfor kan vi selvfølgelig lave en baggrund for et papir. Her er nogle tip, der gør det lettere at skabe en baggrund:

1. Observation af problemet

Når vi laver baggrunden, skal vi se os omkring og finde ud af, hvilke bekymringer der er i papirets emne.

2. Problemidentifikation

Efter at have fundet et eksisterende problem, er det næste trin at identificere problemet. Formålet med identifikation er at tydeligt identificere det problem, der står over for fra den berørte person eller gruppe, området eller endda andre forhold, der er relateret til problemet.

3. Problemanalyse

Det næste trin efter at have udforsket yderligere om problemet er at analysere problemet. Problemer med kendt oprindelse undersøges derefter dybere for at finde løsninger på disse problemer.

4. Afsluttende løsninger

Efter at have analyseret eksisterende problemer, skal der drages konklusioner om, hvordan man løser disse problemer. Løsningen beskrives derefter kort sammen med de forventede resultater i implementeringen af ​​løsningen.

Eksempel på forslagets baggrund

Eksempel på forslagets baggrund 1

1. Baggrund

Spirulina sp. er en mikroalge, der spredes bredt, kan findes i forskellige miljøtyper, både i brak, marine og ferskvand (Ciferri, 1983). Dyrkning af spirullina i dag er rettet mod forskellige fordele, herunder som en behandling for anæmi, fordi spirulina indeholder høje niveauer af provitamin A, en rig kilde til ß-caroten, vitamin B12. Spirulina sp. indeholder også kalium, proteinindhold Gamma linolensyre (GLA) er høj (Tokusoglu og Uunal, 2006) og vitamin B1, B2, B12 og C (brun et al., 1997), så det er meget godt, når det bruges som foder eller ingredienser til mad og medicin, og spirulina kan også bruges som en kosmetisk ingrediens.

Celleproduktivitet Spirulina sp. påvirket af de otte hovedkomponenter af mediefaktorer, herunder lysintensitet, temperatur, inokulationsstørrelse, opløste faste stoffer, saltholdighed, makro- og mikronæringsstoftilgængelighed (C, N, P, K, S, Mg, Na, Cl, Ca og Fe , Zn, Cu, Ni, Co og W) (Sanchez et al., 2008).

Mikronæringsstoffer er nødvendige i væksten af ​​Spirulina sp. blandt dem er elementerne Fe, Cu og Zn. Fe-element er nødvendigt af planter til dannelse af klorofyl, komponenter af cytochrom enzymer, peroxidase og katalase, hvis spirulina sp. mangel på elementet Fe vil opleve klorose (mangel på klorofyl). Zn-element er nødvendigt til tryptophansyntese, enzymaktivator og regulerer dannelsen af ​​kloroplaster og stivelse, når spirulina sp. mangel på Zn-elementer vil resultere i klorose, og spirulina-farven bliver lys.

Til dannelsen af ​​Fe- og Zn-ioner i sig selv kan det opnås ved elektrolyse af vand. Elektrolyse af vand er en nedbrydningshændelse af vandforbindelser (H2O) bliver iltgas (O2) og hydrogengas (H2) ved hjælp af en elektrisk strøm, der passerer gennem vandet (Achmad, 1992). Gas H2 meget potentiale til at blive brugt som energikilde på grund af dets miljøvenlige natur (Bari og Esmaeil, 2010). Med Fe- og Zn-elektroder opnås Fe2 + og Zn2 + -ioner.

Eksempel på forslagets baggrund 2

1.1. Baggrund

Nanomaterialteknologi udviklet i det 19. århundrede, og selv nu udvikler teknologien sig stadig hurtigt (Nurhasanah 2012). Denne teknologi bruger materiale, der måler nanometer eller en meter-meter (0.0000001) m til at forbedre ydeevnen for en enhed eller et system (Y Xia, 2003). På nanoskalaen vil der være unikke kvantefænomener såsom platinmetal kendt som et inert materiale, der bliver til katalytiske materialer i nanoskala og stabile materialer, såsom aluminium, bliver brandfarlige, isolerende materialer bliver til ledere i nanoskalaen (Karna, 2010).

Wolframoxidforbindelser i nanoskalaen vil have unikke egenskaber, der kan bruges som fotokatalysatorer, halvledere og solceller (Asim, 2009). Wolframoxid har en relativt lav båndgapsenergi mellem 2,7-2,8 eV (Morales et al, 2008). Dette gør wolframoxid følsomt over for det synlige lysspektrum og har en ret god fotoabsorption i det synlige lysspektrum (Purwanto et al., 2010).

Wolframoxidforbindelser kan syntetiseres ved hjælp af flere metoder, herunder sol-gel, flammeassisteret spraytørring og flammeassisteret spraypyrolyse (Takao, 2002). Den flammeassisterede spraypyrolysemetode er den metode, der oftest anvendes. Udover de lave omkostninger er nanopartiklernes homogenitet ret god og kan bruges i store produktionsmængder (Thomas, 2010). Denne metode bruger en aerosolproces, hvor partiklerne er suspenderet i gassen, så de dannede partikler er meget små (Strobel, 2007).

Baseret på forskning udført af Purwanto et al. 2015 viser, at resultaterne af wolframoxid dannet af 0,02 M ammoniumparatungstat i 33% ethanolopløsningsmiddel 500 ml danner wolframoxidpartikler med en gennemsnitlig størrelse på 10 mikrometer. Imidlertid er dataene om wolframoxidpartikler dannet ved andre koncentrationer af ammoniumparatungstat ikke anført, så der er behov for yderligere forskning for at bestemme resultaterne af wolframoxid dannet ud fra flere koncentrationsvariationer i syntesen af ​​wolframoxid-nanopartikler ved hjælp af flammeassisteret spraypyrolyse.

Eksempel 3

Baggrund

I transmissionslinjen, især radiofrekvenssignal (RF), er refleksionskoefficienten en af ​​de grundlæggende parametre [1]. Reflektionskoefficient er altid inkluderet i målingen af ​​størrelsen af ​​elektromagnetiske bølger, såsom RF-effekt, dæmpning og antenneeffektivitet. Målingen af ​​reflektionskoefficienten er en vigtig proces for RF-stik- og kabelindustrien for at bestemme dens kvalitet.

RF-signalet, der genereres af signalgeneratorkilden, sendes til den modtagende enhed (modtager). RF-signalet absorberes godt af modtageren, hvis der er en impedanstilpasning mellem transmissionsledningen og modtageren. Omvendt, hvis transmissions- og modtagerledningerne ikke har perfekt impedanstilpasning, reflekteres en del af signalet tilbage til kilden. Det er almindeligt at finde et reflekteret RF-signal. Størrelsen af ​​det reflekterede signal udtrykkes i reflektionskoefficienten. Jo større reflektionskoefficient, jo større bliver det reflekterede signal. Store signalrefleksioner kan beskadige RF-signalkilder, såsom signalgeneratorer.

Læs også: Kingdom Plantae (Planter): Karakteristika, typer og eksempler [FULD]

Effektivitet i processen med transmission af RF-signaler, især i telekommunikationsindustrien, er nødvendig for at minimere driftsomkostningerne på lang sigt. En af måderne til dette er ved at forhindre signaltab eller at signalet reflekteres tilbage til kilden. Hvis det reflekterede signal er meget stort, kan det beskadige signalkilden. En af de forebyggende foranstaltninger, før der opstår skade, er måling af en enheds reflektionskoefficient for at finde ud af, hvor meget signalet reflekteres tilbage til kilden. Test af telekommunikationsudstyr er således påkrævet for at sikre dets kvalitet. Denne test kan udføres ved at måle reflektionskoefficienten på sender- og modtageenheder, såsom strømsensorer. En enhed med en lille reflektionskoefficient vil resultere i en effektiv transmissionsproces. Derfor byggede LIPI Metrology Research Center som National Metrology Institute (NMI) et reflektionskoefficientmålesystem til RF-signalenheder. Reflektionskoefficientmålinger udføres i frekvensområdet fra 10 MHz til 3 GHz i overensstemmelse med ovenstående mål. Med dette system håber man, at det kan levere tjenester til måling af refleksionskoefficienten for de berørte interessenter.

Eksempel på forslagets baggrund 4

Baggrund

Det elektriske kraftfordelingssystem er et bredt system, der forbinder et punkt til et andet, så det er meget følsomt for forstyrrelser, der normalt skyldes kortslutning og jordforstyrrelser. Disse forstyrrelser kan resultere i et betydeligt spændingsfald, nedsætte systemets stabilitet, bringe menneskers liv i fare og kan beskadige elektronisk udstyr. Så vi har brug for et jordingssystem til udstyret.

I jordingssystemet, jo mindre jordmodstandsværdien er, jo større er evnen til at strømme strøm til jorden, så fejlstrømmen ikke strømmer og beskadiger udstyret, det betyder jo bedre jordingssystemet. Ideel jordforbindelse har en modstandsværdi tæt på nul.

Steder, hvor jordmodstandsdygtigheden er høj nok, med stenede og tætte jordforhold, kan det være umuligt at foretage en reduktion i impedansreduktionen af ​​jordingssystemet med lodret stangjording. En mulig løsning er at give speciel behandling for at forbedre jordingsmodstandsværdien . I denne afhandling udføres jordbehandling ved hjælp af kokosnøddeskul for at opnå den mindste jordmodstandsværdi, fordi kullets resistivitet generelt er lavere end jordmodstandsdygtighed.

Eksempel på forslagets baggrund 5

Baggrund

Brug af smøreolie / olie påvirker motorens ydeevne, fordi olie fungerer som en friktionsdæmper mellem motorkomponenter, som kan forårsage slid på motoren. Viskositet er den fysiske egenskab ved olie, der angiver hastigheden på smøremidlets bevægelse eller modstand mod at strømme [1]. Olie har molekyler, der er ikke-polære [2]. Et ikke-polært molekyle, der udsættes for et eksternt elektrisk felt, vil medføre, at en delvis ladning induceres og frembringe et stort dipolmoment, og dets retning er proportional med det eksterne elektriske felt [3].

De elektriske egenskaber for hvert materiale har en unik værdi, og størrelsen bestemmes af materialets indre forhold, såsom materialets sammensætning, vandindhold, molekylære bindinger og andre interne forhold [4]. Måling af elektriske egenskaber kan bruges til at bestemme materialets tilstand og tilstand, bestemme materialets kvalitet, tørringsprocessen og måle fugtindholdet ikke-destruktivt [5].

En undersøgelse af måling af olies elektriske egenskaber er udført af Putra (2013) [6], nemlig måling af kapacitansen ved hjælp af en parallel kondensatorplade til fremstilling af en kvalitetssensor på olien. Derfor måles kapacitans og dielektrisk konstant ved hjælp af dielektrisk metode eller parallel plade ved lave frekvenser og ændringer i viskositet. Denne måling forventes at blive brugt som en indledende undersøgelse i måling af viskositet ved hjælp af den dielektriske metode.

Formålet med denne undersøgelse er at bestemme brugen af ​​den dielektriske metode til måling af kapacitansværdi og dielektrisk konstant af olie samt måling af kapacitans og dielektriske konstanter af olie på ændringer i frekvens- og viskositetsændringer.

Eksempel på forslagets baggrund 6

Baggrund

Superledende er et materiale, der fuldstændigt kan lede store mængder elektrisk strøm uden at opleve modstand, så det superledende materiale kan dannes af ledning, der bruges til at skabe et stort magnetfelt uden at opleve en opvarmningseffekt.

Et stort magnetfelt kan bruges til at løfte tunge belastninger gennem ligheden mellem magnetiske poler, så det kan bruges til at bygge et svævende tog uden brug af hjul. Uden hjulfriktion kan toget som transportmiddel bevæge sig hurtigt og kræver lidt energi.Der er en sammenhæng mellem et stærkt magnetfelt og en høj kritisk temperatur (Tc) af superledende materialer, hvor det med en høj kritisk temperatur vil være lettere at skabe 2 magnetfelter stærke.

Dannelsen af ​​superledende strukturer baseret på Planar Weight Disparity (PWD) kan øge den kritiske temperatur i et superledende materiale (Eck, J.S., 2005). Fordelene ved andre superledende materialer inkluderer datalagringsmedier, spændingsstabilisatorer, hurtige computere, energisparere, generatorer med højt magnetfelt i fusionskernereaktorer og SQUID superfølsomme magnetfeltsensorer.

High Tc superledende systemer er generelt multikomponentforbindelser med et antal forskellige strukturelle faser og en kompleks krystalstruktur. Pb2Ba2Ca2Cu3O9-systemet er også en keramisk oxidforbindelse, som har en flerlagsstruktur med en karakteristisk CuO2-lagindsættelse. Der er en sammenhæng mellem den superledende struktur og den kritiske temperatur (Frello, T., 2000), så dannelsen af ​​strukturer baseret på Planar Weight Disparity (PWD) er beregnet til at øge den kritiske temperatur hos superledere (Barrera, EW et.al., 2006). Som en flerkomponentforbindelse kræver Pb2Ba2Ca2Cu3O9-systemet flere bestanddele som materialer for at danne komplekse strukturelle lag .

Eksempel 7

Baggrund

En måde at behandle kræft på er at bruge stråling. Eksterne strålebehandlingsanordninger, der bruger Cobalt-60 (Co-60), fungerer til kræftbehandling ved at tilvejebringe gammastråling (γ) fra Co-60. Gamma-stråling er rettet mod dele af kroppen, så den kan dræbe kræftceller, men er mindre tilbøjelig til at ramme sunde kropsceller [1]. I dette papir er designet, der skal laves, tykkelsen på betonvæggene i stråleterapirummet ved hjælp af en Co-60 isotopkilde med en aktivitet på 8.000 Ci og er planlagt til at blive placeret i et rum på hospitalets placering. . Kilden til Co-60 isotopen er i Gantry, som er beskyttet af strålingsafskærmning, og vinklen kan justeres fra 00 til 3600 [1], så kræftceller kan bestråles præcist fra forskellige retninger. For at opfylde sikkerhedsaspekterne på eksponeringstidspunktet skal det rum, hvor radioterapiflyet er placeret, opfylde de gældende sikkerhedskrav, hvor skillevæggen fungerer som et strålingsskærm. Væggene er planlagt til at være lavet af beton.

Læs også: Fordeling af flora i verden (komplet) og forklaringen

I overensstemmelse med bestemmelserne om strålingssikkerhed, nemlig SK. BAPETEN nr. 7 af 2009 om strålingssikkerhed i brugen af ​​industrielt radiografisk udstyr siger, at: - Afskærmende vægge i lokaler tilknyttet medlemmer af samfundet, værdien af ​​dosisgrænsen bør ikke overstige 5 mSv pr. År. - Afskærmning af rummets vægge i kontakt med strålingsarbejdere, bør dosisgrænseværdien ikke overstige 50 mSv pr. År. [2] Rummets skillevægs egenskaber skal tilpasse sig brugen af ​​rummet ved siden af ​​strålebehandlingsrummet. Betongvæggens tykkelse kan estimeres ved at beregne arbejdsbelastningen pr. Uge, afstanden fra vægkilderne og den tilladte dosisgrænseværdi (NBD). Fra beregningen forventes det, at vægtykkelsen har opfyldt sikkerhedskravene.

Eksempel 8

Baggrund

På dette tidspunkt er offentlighedens opmærksomhed på sundhedsovervågning meget høj, hvilket fremgår af det stigende antal tilgængelige sundhedsovervågningsudstyr. Så kravet om at fremstille værktøjer, der kan bruges på menneskekroppen, eller som er bærbare enheder, er meget nødvendigt. For at fremstille denne enhed er der brug for materialer, der kan fastgøres til den menneskelige krop, og de kan være direkte relateret til telemedicinsk eller biomedicinsk koncept. I dette koncept er det materiale, der kan anvendes, klæde. For at afgøre, om materialet er egnet til brug som en bærbar enhed, skal vi dog først kende stoffets egenskaber. Materialets karakteristika er tæt knyttet til permittivitetsværdien, fordi permittivitetsværdien er en vigtig værdi ved bestemmelse af materialets egenskaber. Så i dette afsluttende projekt udføres måling af permittivitetsværdier på stofmaterialer.

I dette afsluttende projekt er forskellige typer stof blevet testet for at beregne deres permittivitet, nemlig aramid, bomuld og polyester, og derudover anvendes substratmaterialet Fr-4 som et analysemateriale ved hjælp af den transmissionslinjebaserede mikrostripmetode. Denne metode bruger 3 forhindringer og et S-parametersæt med to porte, som kan minimere fejl eller fejl på grund af luftspalten mellem mikrostriplinierne i prøven og impedansmatchen, som normalt er et problem på transmissionsledningen.

Dielektrisk tilladelse er et mål for modstanden ved dannelse af et elektrisk felt gennem et medium. I bestemte dimensioner og afstande af forhindringen opnås den laveste retur tab (S-parameter) værdi, og ud fra denne værdi kan forfatteren bestemme materialets permittivitetsværdi. For at få den dielektriske permittivitetsværdi kan den beregnes ud fra værdien af ​​S-parameteren opnået fra simuleringen og direkte måleresultater ved hjælp af en VNA (vektornetværksanalysator).

Det er håbet, at forskning fra dette afsluttende projekt kan bestemme værdien af ​​den dielektriske permittivitetsmåling af de 4 materialer ovenfor ved hjælp af en arbejdsfrekvens på 2,45 GHz, så den kan implementeres i sundhedssektoren eller det materiale, der testes, kan modificeres i sådan en måde at blive et værktøj eller en enhed efter behov.

Eksempel 9

Baggrund

De specielle egenskaber ved ferroelektriske materialer er dielektriske, pieroelektriske og piezoelektriske egenskaber. Anvendelsen af ​​ferroelektriske materialer udføres på baggrund af disse egenskaber.I denne undersøgelse blev brugen af ​​ferroelektriske materialer baseret på deres dielektriske egenskaber udført. Ferroelektriske materialer kan fremstilles efter behov og integreres let i form af enheder. Enhedsapplikationen baseret på hystereseegenskaber og høj dielektrisk konstant er DRAM (Dynamic Random Access Memory) [1].

Det ferroelektriske materiale, der har den mest interessante blanding af egenskaber til hukommelsesapplikationer, er Barium Strontium Titanate. BST-materiale har en høj dielektrisk konstant, lav dielektrisk tab, lav lækstrømstæthed. En høj dielektrisk konstant vil øge kapacitansen af ​​ladningen højere, så ladelageret også er mere [1]. Fremstillingen af ​​BST kan udføres på flere måder, herunder Metalorganic Chemical Damp Deposition (MOCVD) [2], Pulsed Laser Deposition (PLD) [3], Magnetron Sputtering [4] samt Chemical Solution Deposition eller sol gel-metode og fast stof fase reaktionsmetode (fast tilstand) reaktion) [5].

Eksempel 10

Baggrund

Observation er vigtig, især inden for uddannelse for at finde ud af, hvordan man underviser ordentligt for lærere i hver skole. I dette tilfælde gennemførte jeg også observationsaktiviteter på SD Ningrat 1-3 Bandung for at udføre opgaven med at lære observationsrapporter udført af læreren, mens jeg underviste i klasseværelset.

Med denne observationsaktivitet håber vi, at vi kan finde ud af, hvordan lærere underviser og uddanner deres elever. Vi kan også vælge, hvilke metoder vi senere vil anvende på vores studerende, og hvilke metoder der ikke skal bruges. På Ningrat Elementary School gennemførte jeg flere undersøgelser og søgte information om undervisnings- og læringsaktiviteter.

Skolen er en institution, der er specielt designet til at undervise studerende af lærere. Grundskoleundervisning i skoler er det vigtigste for at skabe kvalitetsstuderende. Efter at have foretaget observationer på Ningrat Elementary School lærte jeg om læringen i verdenssprogundervisning, som stadig er lav, og dette skal forbedres.

Lektionsplanerne, der blev udført af lærerne der, viste sig ikke at være i overensstemmelse med implementeringen, så der var flere forhindringer, som lærerne måtte stå over for, når de underviste i verdenssprog. Derefter er løsningen, der tilbydes disse lærere, at ændre lærermekanismen i undervisningen i verdens sprogundervisning.

Hver enkelt person har sin egen unikhed og evner, som er klart forskellige. Nogle er hurtige til at forstå de lektioner, læreren har leveret, men andre er langsomme. Ikke kun det, kendetegnene for hver elev i skolerne er selvfølgelig forskellige, der er studerende, der udmærker sig, men der er også dem, der er fulde af problemer i skolen.

Efter denne observation blev jeg også lært, hvordan man skal håndtere studerende, der har forskellige egenskaber. Jeg lærte også at forstå, hvordan jeg underviser fra alle lærere, der underviser på SD Ningrat, så jeg en dag kan anvende det, når jeg begynder at undervise i skolen.

Eksempel 11

Baggrund

17. august er det mest forventede øjeblik for alle verdensborgere, herunder beboerne i Cantiga Village. Fordi på denne dato fejrer vi uafhængighedsdagen for Verdensrepublikken. Af denne grund bør vi være stolte og glade for at byde denne historiske dag velkommen.

Ud over oplivning kan mindet om 17. august også fremme en følelse af kærlighed og nationalisme for nationen. Fordi på denne dag mindes vi igen om fortjenesten for helte, der forenes uanset etnicitet, race og religion for at kæmpe for verdens frihed.

Af denne grund er det kun naturligt for befolkningen i Cantiga Village at arrangere en begivenhed for at opleve dette lykkelige øjeblik. Desuden deltager folk i Cantiga Village hvert år aktivt i at lave uafhængighedsbegivenheder.

Arrangementer, der afholdes, vil være i form af ceremonier, gensidigt samarbejde og konkurrencer for børn. Med disse forskellige begivenheder kan vi styrke broderskab, venskab og nationalisme som et forsøg på at øve Pancasila.

Således kan artiklen om baggrundsdiskussionen sammen med eksempler forhåbentlig være nyttig.

Seneste indlæg

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found