Matematiske spørgsmål til klasse 6 (+ diskussion) SD UASBN - Komplet

Grad 6 matematiske problemer

Grad 6 matematiske spørgsmål til forberedelse af UASBN sammen med diskussion af svarene.

Forhåbentlig kan dette matematikproblem i 6. klasse hjælpe med at lære, ja, fordi der er mange emner, som vi diskuterer her.

1. Operationsantal

Resultatet af 9 x 50 ÷ 30 er….

en. 5 c. 40

b. 15 d. 35

Nøgle: EN

(Fuldfør matematikproblemer i 6. klasse)

Diskussion:

9 x 50 ÷ 30 = (9 x 50) / 30

= 450 / 30

= 15

2. Kraft- og talrødder

Matematiske problemer: Resultaterne fra 172 - 152 er….

en. 4 c. 64

b. 16 d. 128

Nøgle: C

Diskussion:

172 - 152 = (17 x 17) - (15 x 15)

= 289 – 225

= 64

Grad 6 matematiske problemer

3. Brøk

Ingen. 3.1

ændret til procent til….

en. 125% c. 165%

b. 145% d. 175%

Nøgle: D

Diskussion:

Skift det blandede tal til en almindelig brøkdel

Ingen. 3.1

= 7/4 → gang med 100%

= 7/4×100% = 175%

4. Matematiske problemer for klasse 6: Operationer for at tælle tal

Resultatet af 70 - (–25) er….

en. –95 c. 45

b. –45 d. 95

Nøgle: D

Diskussion 6. klasse matematiske problemer:

Når det negative tegn (-) møder negativt (-), ændres taloperationen til positiv (+), så:

70 – (–25) = 70 + 25

= 95

5. Matematiske spørgsmål til klasse 6: FPB og KPK

FPB på 48, 72 og 96 er….

en. 25 x 3 c. 23 x 3

b. 24 x 3 d. 22 x 3

Nøgle: C

Diskussion:

nul

Så er FPB = 23 × 3 (matematiske problemer og diskussion af klasse 6)

6. Måleenhed

Pak Warnos have er et rektangel med en længde på 4,2 dæmninger og en bredde på 370 dm. Rundt Pak Warnos have ligger… meter

en. 82,4 c. 158

b. 124 d. 225

Nøgle: C

Diskussion:

Da resultaterne bliver bedt om i meter, skal du først konvertere længde- og breddenhederne til meter

Længde = 4,2 dæmning = 4,2 x 10 m = 42 m

Bredde = 370 dm = 370: 10 m = 37 m

Omkreds = 2 x (længde + bredde)

= 2 x (42 m + 37 m)

= 2 x 79 m

Læs også: 16 hinduistiske buddhistiske kongeriger i verden (Komplet forklaring)

= 158 meter

Så omkredsen af ​​Pak Warnos have er 158 meter

Grad 6 matematiske spørgsmål til den komplette UASBN

Grade 6 matematiske spørgsmål til UASBN og diskussion

7. Emner: Måleenhed

På en festudlejningsbutik er der 6 bruttoplader. Bu Tuti lånte 4 dusin og Bu Ayu lånte 2 brutto. De resterende plader det sted er ... frugt

en. 528 c. 628

b. 588 d. 688

Nøgle: EN

Diskussion:

1 brutto = 144 stykker

1 dusin = 12 stykker

Antallet af alle plader = 6 x 144 = 864 stykker

Lånte fru Tuti = 4 x 12 = 48 stykker

Lånt Bu Ayu = 2 x 144 = 288 stykker

Restplader = Summen af ​​alle plader - lånt fra Bu Tuti - lånt af Bu Ayu

= 864 – 48 – 288

= 528 stykker

8. Emner: Egenskaber og elementer med en flad form

Se på egenskaberne for nedenstående figurer!

 1. Har 4 sider, der er ens i længden
 2. De modsatte hjørner er ens
 3. Diagonalerne krydser hinanden vinkelret og halverer hinanden i lige store længder

En flad form, der har egenskaberne ovenfor, er….

en. rektangel c. trapesformet

b. drage d. skære riskagen

Nøgle: D

Diskussion:

En krop, der opfylder alle ovennævnte egenskaber, er en rombe, fordi:

 • i et rektangel er alle hjørner ens, og de to diagonaler skærer sig ikke vinkelret
 • i en drage krydser de to diagonaler vinkelret, men ikke den samme længde
 • i en trapez er der kun to par vinkler, der er ens, og diagonalerne har samme længde

9. Emner: Geometri og måling

De tre tanke indeholder hver 4,25 m3, 2.500 liter og 5.500 dm3 petroleum. Den samlede mængde petroleum er… liter

en. 10.700 c. 12.250

b. 11.425 d. 13.396

Nøgle: C

Diskussion:

Konverter derefter alle enhederne til liter

4,25 m3 = 4,25 x 1.000 liter = 4.250 liter

5.500 dm3 = 5.500 x 1 liter = 5.500 liter

Hele mængden petroleum

= 4,25 m3 + 2.500 liter + 5.500 dm3

= 4.250 liter + 2.500 liter + 5.500 liter

= 12.250 liter

10. Emner: Egenskaber og rumelementer

Se på egenskaberne for nedenstående form!

 1. Har 6 sider, hvor de modsatte sider er parallelle og det samme område
 2. Har 8 hjørnepunkter
 3. Har 12 ribben, hvor de samme længder er parallelle

Bygge rum, der har disse egenskaber er….

en. bjælke c. rør

b. terning d. kegle

Nøgle: A.

Diskussion:

En bygning, der har egenskaberne ovenfor, er en blok, fordi:

 • i en terning er der 6 sider, der er firkantede og lige
 • på røret er der ingen hjørnepunkter
 • på keglen har 1 toppunkt

11. Emner: Geometri og måling

Pak Imam har tre haver med et areal på 3 ha, 1.900 m2 og 1.75 are. Hvis hans have sælges for 2,5 ha, er Pak Imams plantagerareal nu ... m2

en. 5,075 c. 7.075

b. 6.075 d. 8.075

Nøgle: C

Diskussion:

Da det ønskede resultat er i m2, skal du derefter ændre alle enhederne til m2

Læs også: Eksempler på gode og korrekte (seneste) officielle invitationsbreve

3 ha = 3 x 10.000 m2 = 30.000 m2

1,75 er = 1,75 x 100 m2 = 175 m2

2,5 ha = 2,5 x 10.000 m2 = 25.000 m2

Så området i Pak Imams have nu

= 30.000 m2 + 1.900 m2 + 175 m2 - 25.000 m2 = 7.075 m2

12. Emner: Rummets egenskaber og elementer

En dåse i form af en blok med en længde på 25 cm, 20 cm bred og 18 cm høj er fyldt med madolie til randen. Volumen af ​​madolie i dåsen er ... cm3

en. 7.700 c. 9.000

b. 8.200 d. 10.100

Nøgle: C

Diskussion:

Volumen madolie i dåser = volumen af ​​blokke

Volumen af ​​blokke = p x l x h

V = p x l x h

V = 25 cm x 20 cm x 18 cm

V = 9.000 cm3

13. Emner: Geometri og måling (layout og koordinater)

Koordinaterne for punkt P i den følgende figur er….

en. (-2, -4) c. (2, -4)

b. (-2, 4) d. (2, 4)

Nøgle: D

Diskussion:

nul

Punkt P er i kvadrant I, hvor X-værdien er positiv, og Y-værdien er positiv. Fra billedet vises P (2, 4)

14. Emner: Tal

Der er 210 studerende på Mekar Sari-skolen, der består af i alt 6 klasser

klasse det samme. I tredje klasse blev der tilføjet 2 transferstuderende. Så er antallet af studerende i tredje klasse….

en. 37

b. 38

c. 39

d. 40

Nøgle: A.

Diskussion:

Er kendt:

Samlede studerende = 210

Antal klasser = 6

Tredje klasse ekstra studerende = 2

Ønsket: Antallet af studerende i klasse 3 =…?

Svar:

210: 6 + 2 = 35 + 2 = 37 studerende

15. Emner : Geometri og måling

Udbyttet på 200 km + 15 hm - 21.000 m er… m

en. 180.500

b. 181.680

c. 182.366

d. 183.658

Nøgle: EN

Diskussion:

nul

200 km x 1000 m = 200.000 m

15 hm x 100 m = 1500 m

Derefter 200.000 m + 1500 m - 21.000 m = 180.500 m

16. Emner : Geometri og måling

Se på billedet nedenfor!

Klasse 6 matematiske problemer geometri og måling

Området med formen ovenfor er….

en. 121

b. 169

c. 225

d. 625

Nøgle: C

Diskussion:

Område med firkant = side x sider

Areal = 15 x 15 = 225 cm2

17. Matematiske problemer Klasse 6: Felt- og placeringskoordinater

Se på billedet nedenfor!

Grad 6 matematiske problemer og placeringen af ​​koordinaterne

Koordinaterne for A og C i billedet er….

en. (5, -2) og (-4, 2)

b. (5, -2) og (-5, -3)

c. (7,4) og (-4, -2)

d. (7,4) og (-5, -3)

Nøgle: D

Diskussion:

Koordinatpunktet starter fra x-aksen og går derefter til y-aksen

A = (7, 4)

B = (-4, 2)

C = (-5, -3)

D = (5, -2)

18. Matematiske problemer Klasse 6: Symmetri og spejling

Billedet, der er resultatet af spejling af en flad form, er…. en.

Grad 6 matematiske problemer med symmetri og refleksion

b.

Grad 6 matematiske problemer med symmetri og refleksion

c.

Grad 6 matematiske problemer med symmetri og refleksion

d.

nul

Nøgle: C

Diskussion:

Billedet af en refleksion skal have karakteristika: afstanden til objekter med den samme billedafstand, objektets højde og billedet er den samme, objektets størrelse er den samme, og billedets position er modsat. Billeder, der opfylder disse egenskaber, er dem C.

nul

19. Matematiske problemer Klasse 6: Databehandling

Vær opmærksom på frugtforsyningsbordet hos Dimas hus!

Grad 6 matematiske problemer med behandling af data

Leveringen af ​​frugt med samme mængde er….

en. manga og mangosteen

b. banan og avocado

c. æbler og bananer

d. appelsiner og avocado

Nøgle: C

Diskussion:

Baseret på tabellen er Dimas-frugtbeholdningen med det samme antal æbler og bananer

20. Emner: Databehandling

Se tillægstabellen nedenfor!

NavnLommepenge
AndiBudiCiciDaniEmilRp5.000 Rp. 7.000 Rp. 6.000 Rp. 5.500 Rp. 6.500
beløbIDR 30.000

Den gennemsnitlige godtgørelse for tabellen er….

en. 5.000 IDR

b. RP6.000

c. IDR 7.000

d. Kr. 500

Nøgle: B

Diskussion:

At finde gennemsnittet er det samlede beløb divideret med datamængden

Mængden af ​​lommepenge = IDR 30.000

Antal data = 5

Derefter IDR 30.000,00: 5 = IDR 6.000


Kilde: Ruaangguru, klasse 6 matematikproblemer

5 / 5 ( 1 stemme)

Seneste indlæg

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found